Församlingstanken i Svenska missionsförbundet : en studie i den nyevangeliska rörelsens sprängning och Svenska missionsförbundets utveckling till o. 1890

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.