Regulation of innate immunity genes in Drosophila embryos and larvae

Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för molekylärbiologi och funktionsgenomik, Stockholms universitet

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.