Human use and abuse of coral reefs : managing for ecosystem services and resilience

Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Systems Ecology, Stockholm University

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.