Formation of scientific problems : towards a critical theory of scientific belief

Detta är en avhandling från Stockholm : Thales

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.