Brain and personality : extraversion/introversion and associated traits in relation to EEG, evoked potentials and regional cerebral blood flow

Detta är en avhandling från Lund : Univ

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.