Om de kännetecken, hvilka karakterisera tjufnadsbrott. Academisk afhandling hvilken ... till offentlig granskning framställes af Knut Olivecrona ... och Fredrik Edvard Fåhræus af Stockholms nation å Gustavianska lärosalen den 18 november 1846 p. v. t. e.

Detta är en avhandling från Upsala, Wahlström & C

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)