Sjuksköterskans patientundervisning inom geriatrisk vård och rehabilitering

Detta är en avhandling från Stockholm : HLS förlag

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.