Extraction from relative clauses in Swedish Satsfläta med relativsats i svenskan

Detta är en avhandling från Göteborg : Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.