Retraction and extension of mappings

Detta är en avhandling från Uppsala : Almqvist & Wiksell

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)