Leukotriene C4 synthase. Studies on oligomerization and subcellular localization

Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

Författare: Jesper Svartz; Linköping.; Linköping.; [2005]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.