Bedömningsmakten Berättelser om stat, lärare och elev, 1960?1995

Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

Sammanfattning: Avhandlingen handlar om hur bedömningssystemet i bred bemärkelse presenterades i betygsdebatten i samband de politiska besluten om betygssystemet för gymnasiet mellan 1960 och 1995. Avhandlingen tar sin utgångspunkt i de berättelser som konstruerades under perioden. Syftet är att spåra och tolka förändringar i berättelserna om bedömning i anslutning till det politiska projektet att demokratisera och individualisera skolsystemet. Fokus är särskilt riktat mot de bedömningstekniker och innebörder för relationen mellan stat, lärare och elever som aktualiserades i samband med de två gymnasiereformerna. Härigenom synliggörs en viktig definitionskamp om statens förhållande till individen - lärare och elever - och hur makten i den nya enhetliga och demokratiska gymnasieskolan skulle förstås och organiseras. Avhandlingen pekar också på hur berättelser konkurrerar och hur en berättelse kan ges olika innebörder i förhållande till det politiska projektet att skapa en skola som tar till vara elevernas demokratiska möjligheter och lika villkor.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)