The limits of freedom of speech : prose literature and prose writers in Egypt under Nasser and Sadat

Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

Författare: Marina Stagh; Stockholms Universitet.; [1993]

Nyckelord: HUMANIORA; HUMANITIES;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)