Water film solar collectors Solar heat from asphalt and roof surfaces

Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

Författare: Monika Söderlund; [1987]

Nyckelord: Vattenteknik; Water Resources Engineering;

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)