Trademark exhaustion and proposals for an improvement of Vietnamese trademark law

Detta är en avhandling från The Faculty of Law, Lund University

Sammanfattning: The dissertation is written within the project Strengthening Legal Education in Vietnam.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.