A high-order accurate, collocated boundary element method for wave propagation in layered media

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.