Ecclesia Lincopensis : studier om Linköpingskyrkan under medeltiden och Gustav Vasa

Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell

Författare: Herman Schück; Stockholms Högskola.; [1959]

Nyckelord: HUMANIORA; HUMANITIES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.