Distribution and modulatory action of neuropeptides in the insect ventral nerve cord

Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Zoology, Stockholm University

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.