"Vi och dom" : trivialiseringen inom nyhetsjournalistiken : läsarvärlden i den österrikiska dagstidningen Täglich alles

Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.